ประวัติของลูกอม

      ในยุคกลาง ในยุโรปเริ่มใช้น้ำตาลซูโครสเป็นตัววัตถุดิบยืนพื้นในการทำขนมหวาน  ภายหลังจากที่ชาวเปอร์เซียสามารถปลูกอ้อยและทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ศตวรรษที่  15  และได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน โดยในช่วงศตวรรษที่  15-16  มีการผลิตลูกอมขนมหวานชนิดแข็งหรือ  ขนมต้มสูง  ขนมหวานชนิดอัดลงพิมพ์และขนมหวานจำพวกที่มีการผสมผลไม้แห้งและลูกนัทแห้ง ซึ่งมีอายุการเก็บได้นานและเป็นเช่นนี้อยู่ชั่วเวลาหนึ่ง

 

     หลังจากนั้นหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ล้าเมตริกตันส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นการกินลูกกวาดเพิ่ม 9-10% ทุกปี (ปี 1986 อยู่ที่ 19  ปอนด์. ต่อคนต่อปี) เกิดโรงงานผลิตน้ำตาลทราย 19  -  20 นี่เองยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้การผลิตลูกอมขนมหวานเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตด้วยมือแบบที่เคยทำกันมาแต่โบราณไปราวกับพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยทีเดียว...